AGÜ Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi Yönetmeliği

 

AGÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyor, fırsatlar sunuyoruz.

Üstün yetenekli çocukların ;

 • Keşfedilmeleri
 • Erken yaşlarda üniversite ile tanışmaları, üniversitenin imkanlarından faydalanmaları
 • Üniversite öğretim görevlilerinden ders almaları
 • Bilimsel çalışmalar yapmaları
 • Kendilerini tanımaları
 • Farklı alanlardaki ihtiyaçlarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
 • Ailelere danışmanlık yapmak için kurulmuştur.

AGÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Bilinçli, nitelikli insan kaynakları oluşturmak, bireylerin gelişimini desteklemek, topluma faydalı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yapılacak eğitimlerle, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ortamlar/imkânlar oluşturmak, yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği bulunan programlarıyla üstün yetenekli çocuklara sahip çıkmayı, geleceğimiz olan tüm çocuklarımıza ve ülkemize yönelik çok önemli bir sorumluluk olduğunun bilinci ve anlayışı ile  topluma dokunan, katkı sağlayan çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Aileler ve öğretmenlere yönelik  danışmanlıklar eğitimler ve seminerler düzenleyerek; topluma fayda sağlamayı hedefleyen AGÜ’nün 3. nesil üniversite vizyonuna katkı sağlamaktadır.

AGÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Çocuk Üniversitesi; bilim ve sanatta öğrenme zenginliği, merak ve fırsat merkezidir.

Ülkemiz nüfusunun 25 milyonunu, yaklaşık % 30’unu çocuklarımız oluşturmaktadır. Bu nedenle Çocuk Üniversitemizin en önemli gündemi çocuk ve eğitimdir.

Çocuk Üniversitemiz;

 • Çocukları bilim ve sanatla tanıştırma
 • Eleştirel düşünme becerileri kazandırma
 • Araştırma yapma
 • Yeteneklerini geliştirme
 • Yaratıcılıklarını destekleme
 • Derinlemesine bilgiler sunma
 • Hedef ve vizyon oluşturmanın yanı sıra birçok beceriyi kazanmalarına, yeni fırsatlara ulaşmalarına ve bilim insanları ile buluşmalarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için sizleri  AGU Çocuk Üniversitesi Facebook sayfasına bekliyoruz.