Öğrenci Dekanlığı iş tanımı için tıklayınız.

Öğrenci dekanlığının amacı, üniversitedeki tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üniversite hayatları boyunca akademik, kişisel, sosyal, mesleki, fiziksel ve duygusal gelişimlerini izlemek ve sağlamaktır. Öğrenci Dekanı, öğrencilerin üniversitedeki akademik çalışmalara ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştıracak her türlü sağlık, finans, konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını destekleyecek birimlerin koordinasyonunu sağlar. Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin sorularına cevap bulabilecekleri ve tüm ihtiyaçlarının giderileceği bir merkezdir.

2014 yılında kurulduktan sonra Öğrenci Dekanlığının öğrencilerin sosyal, profesyonel ve kişisel gelişimlerine yönelik olarak bugüne dek gerçekleştirdiği etkinlikler şöyledir:

  • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere  üniversiteye uyum programı: 2,5 gün boyunca üniversiteye uyumlarını sağlayacak başlıklarda sunumlar, üniversitedeki önemli birimlerle ilgili bilgilendirmeler, rektörle ve fakülte hocalarıyla tanışma toplantıları, kulüplerin ve öğrenci konseyinin tanıtımı, üniversite ve Kayseri turu,  tanışma ve kaynaşma partileri organize edilmektedri.
  • Akran Rehberliği Programı: Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin üniversite hayatlarına uyumlarını sağlamak amacıyla bir program başlatılmıştır. Bu amaçla, öğrenci başvuru ve öğretmen referans formları hazırlanarak, akran rehberi olabilecek öğrenciler seçilmektedir. Fakülteye geçmiş deneyimli üst sınıf öğrencilerinin liderlik etme, doğru iletişim kurma, problem çözme ve takım çalışması yürütme becerileri geliştirilerek, üniversiteye yeni gelen arkadaşlarına destek vermeleri sağlanmaktadır.
  • Kulüplerin kurulması ve etkinliklerin takibi :Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine büyük katkısı olan  kulüplerin kurulması ve etkinliklerine yönelik çalışmaların takibi yapılmaktadır. Şu anda aktif olarak etkinlikler düzenleyen 30 kulübümüz bulunmaktadır. Ayrıca, bahar dönemlerinde tüm kulüplerin katılımı ile ‘AGÜ Club Fest’ gerçekleştirilmiştir.
  • Öğrenci Konsey Seçimleri: Öğrenci temsilcilerinin seçimleri öğrencilerin yaklaşık % 80-90’nının katılımı ile demokratik ortamlarda yapımaktadır. Yıl içinde öğrenci konseyi ile düzenli görüşmelerle öğrenci sorunları görüşülüp, çözümler üretilmektedir.
  • Öğrencilerle sağlıklı iletişim:  Öğrencilerin; öğrenci köyünde, yemekhanede, dil okulunda,  fakültelerinde yaşadıkları tüm sorunlar çift yönlü iletişim kurularak takip edilmektedir. Üniversitenin SKS, BESYO, IT birimleri ile öğrenciler arasında sağlıklı ileşimler kurulması sağlanarak, üniversite hayatını olumsuz etkileyen sorunlarda iyileştirmeler yapılması ve öğrencilerin her konuda geribildirim alması sağlanmaktadır. Ayrıca, Kayseri’deki kültür, sanat ve spor etkinlikleri konusunda öğrencilerin katılımı için duyurular ve organizasyonlar yapılmaktadır.
  • Üniversiteye Uyum  Dersi(UT): Dil Okulu öğrencileri için kredili Üniversiteye Uyum Dersleri düzenlenmektedir. Hedef koyma, organize olma, etkili ders çalışma teknikleri, motivasyon, zaman yönetimi, stres yönetimi, öğrenme stilleri gibi başlıklarda dersler verilmektedir. Öğrencilerin sosyal ve profesyonel gelişimine katkısı olacak konularda konuşmacılar davet edilerek, öğrencilerin çok yönlü gelişimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Kariyer ve Profesyonel Gelişim Ofisi: Farklı üniversitelerin kariyer merkezleri ile görüşmeler yapılmaktadır. Stanford Career Centre ve Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi yetkililerinden alınan bilgiler ışığında, AGÜ’de kariyer etkinlikleri yol haritası çıkarılmıştır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel özelliklerini keşfetmeleri için çeşitli envanterler önerilmektedir. Envanterlerin yorumlanması için danışmanlık hizmeti verililmektedir. Kariyer Danışmanlığı sisteminin kurulması için akademisyenlere eğitimler verilerek öğrencilerle birebir görüşmelere başlamaları sağlanmıştır.
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ofisi: Bir uzman psikolog ve psikolojik danışmanımız öğrencilere yıl boyunca her konuda bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Üstün Yetenekli Öğrenciler Ofisi ve Çocuk Üniversitesi: Üstün yetenekli çocukların tanılanması, keşfedilmesi ve eğitilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve programlar geliştirmenin yanı sıra ailelere ve eğitimcilere danışmanlık yapmak da hedeflenmiştir. Bugüne değin, farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcılık, girişimcilik, adalet ve çocuk hakları, bilgisayar kod yazılımı gibi farklı konularda hafta sonu eğitimleri organize edilmiştir.
  • Non-Academic Transcript (Akademik olmayan Etkinlikler Dökümü):  AGÜ’nün en önemli hedeflerinden biri, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanısıra akademik olmayan etkinliklerde de çok aktif olmasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için, ders dışı etkinliklerde kazanılan yetkinliklerin kayıt altına alınabilmesi için bir çalışma başlatılarak  gençlerin birikimini arttıracak, topluma, şehre, içinde yaşadıkları bölgeye katkı olarak sağlayabileceklerini daha sistematik hale getirip, belgelenmektedir. Gençlerin iş başvurularında, iş ve sanayi dünyasının da istihdam etme sırasında  ihtiyaç duyacakları kazanımları belgelemekteyiz.

 

İlk önce, öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen beceriler/yetkinlikler belirlendi.İletişim kurabilme, işbirliği içinde takım çalışması yapabilme, uluslararasılık ve çok kültürlü olabilme, insiyatif alma ve liderlik yapabilme, yaratıcı, yenilikçi ve esnek olabilme, planlama ve organizasyon yapabilme, kararlı ve yüksek motivasyonlu olabilme becerilerini içeren bu yetkinliklerin geliştirilmesine ortam hazırlayacak etkinlikler belirlendi. Öğrencilerin online bir platform üzerinden, öğrenim hayatları boyunca katıldıkları tüm etkinliklerin kayıtlarını tutabilmeleri için çalışmalar başlatıldı.