Kariyer ve Profesyonel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın profesyonel iş yaşamlarına destek olmak ve fırsatlar oluşturmak üzere,

  • kendilerini tanımalarına ve farkındalıklarını artırmalarına
  •  beceri, yetenek ve isteklerine uygun, mutlu olabilecekleri kariyer seçimleri yapmalarına,  
  • farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinmelerine,
  • mülakat teknikleri, ön yazı ve özgeçmiş hazırlama, meslek etiği, kariyerde ilerleme imkânları gibi konularda deneyim kazanmalarına,
  • iş dünyası ile iletişim kurmalarına ve iş adamlarının deneyimlerinden yararlanmalarına

imkan verecek yönlendirme, yerleştirme ve izleme programlarını sunmaktadır.