Öğrenci Dekanlığının sorumluluk alanına giren konular, öğrencinin gelişimine ve yaşamına yönelik olmak üzere iki boyutludur.

Öğrenci Gelişimi kapsamında olan, Öğrenci Gelişim ve Rehberlik merkezi psikolojik gelişimi, Kariyer Merkezi profesyonel gelişimi, Kulüpler ve Konsey ise sosyal gelişimi hedeflemektedir.