AGÜ’de Öğrenci Konsey seçimleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından demokratik bir ortamda Kasım ayı içinde gerçekleştirilmektedir. Her bölüm kendi temsilcisini seçer ve bölüm temsilcileri de Fakülte temsilcilerini belirler. Fakülte temsilcilerinin arasından AGÜ Konsey Başkanı seçilir.

2018-2019 Dönemi
 

Konsey Başkanı: Hatice Zehra DOĞRU