AGÜ’de Öğrenci Konsey seçimleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından demokratik bir ortamda Kasım ayı içinde gerçekleştirilmektedir. Her bölüm kendi temsilcisini seçer ve bölüm temsilcileri de Fakülte temsilcilerini belirler. Fakülte temsilcilerinin arasından AGÜ Konsey Başkanı seçilir.

2017-2018 Dönemi
 

Konsey Başkanı: Hatice Zehra DOĞRU

Başkan Yardımcısı: Burhan ÖZYILMAZ

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi: 

İşletme Fakültesi Temsilcisi: Bünyamin DALDIRAN

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi: Enes AKSOY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Temsilcisi: Muhammed Fuad FAROOQİ

Makine Mühendisliği Temsilcisi: 

İnşaat Mühendisliği Temsilcisi: 

Endüstri Mühendisliği Temsilcisi: Burhan ÖZYILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği Temsilcisi: Bahadır KORUMAZ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Temsilcisi: