AGÜ’de Öğrenci Konsey seçimleri, Öğrenci Dekanlığı tarafından demokratik bir ortamda Kasım ayı içinde gerçekleştirilmektedir. Her bölüm kendi temsilcisini seçer ve bölüm temsilcileri de Fakülte temsilcilerini belirler. Fakülte temsilcilerinin arasından AGÜ Konsey Başkanı seçilir.

2016-2017 Dönemi
 

Konsey Başkanı: Veysel GÖNEL

Başkan Yardımcısı: Kübra DELİBAŞ

 

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi: Veysel GÖNEL

İşletme Fakültesi Temsilcisi: Kübra DELİBAŞ

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi: Ahmet KARA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Temsilcisi: Muhammed Salim AKSOY

Makine Mühendisliği Temsilcisi: Kadir ARSLAN

İnşaat Mühendisliği Temsilcisi: Veysel GÖNEL

Endüstri Mühendisliği Temsilcisi: Muhammed Fatih ÖZER

Bilgisayar Mühendisliği Temsilcisi: Bilal Rıdvan TEKEÇ