AGÜ Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Sosyal Medya İlkeleri

AGÜ Öğrenci Kulüpleri El Kitabı

AGÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve ilgi duydukları konularda becerilerini geliştirebilmeleri için onların önderliğinde yürütülecek çeşitli sanat ve spor dallarında, doğa, çevre ve bilim konularında sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok kulüp bulunmaktadır. Bu etkinlikler içinde öğrenciler, liderlik, iletişim, uzlaşma, takım çalışması, sosyal farkındalık, yönetim ve organizasyon becerilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Mevcut  öğrenci kuluplerine aşağdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.