Psikolojik Danışmanlık Görüşmeleri içinde bulunduğumuz koşullar gereği online olarak devam etmektedir.

Uzmanlarımız Zoom veya Skype üzerinden online görüşmelere devam etmektedir. 

Randevu almak için formu doldurmanız gerekmektedir. Formu doldurmak için tıklayınız

 

PDR Yönetmeliği için tıklayınız.

PDR Ofisinin amacı, üniversite öğrencilerinin,

  • üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak,
  • sosyal, duygusal, zihinsel ve davranışsal gelişimlerine yardımcı olmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • günlük hayatta karşılaşabilecekleri akademik, kişisel ve sosyal zorlukları aşabilmek ve sorunlarla başedebilmek için gerekli yeterlilikleri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

PDR Ofisi, bu amaca ulaşmak için çalışmalarını farklı boyutlarda yürütmektedir:

  • Öğrencilerin kişisel sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olacak uzmanlar aracılığıyla  bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir
  •  Zaman yönetimi, stres yönetimi, verimli ders çalışma teknikleri, öğrenme stilleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri gibi konularda öğrencilere destek olacak yöntemlerin paylaşıldığı kişisel gelişim derslerinde grup çalışmaları yapılmaktadır.
  • Sosyal gelişimlerine destek olacak beceriler kazanmalarını sağlamak üzere kulüpler kurmaları teşvik edilmekte ve etkinlikleri yürütmelerine destek verilmektedir.
  • Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin üniversiteye uyumlarını ve bütünleşmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Akran Rehberliği Programı’ kapsamında, deneyimli öğrencilerin liderlik etme, doğru iletişim kurma, problem çözme ve takım çalışması yürütme becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.